• Nieuws
  • Technologische innovatie
  • 02 mrt 2021

Van het aardgas af? Alleen met een goed netwerk

Technische vakmensen zijn goud waard. Dat is nu al het geval en in de toekomst wellicht nog meer! Bedenk maar eens hoeveel kennis en vaardigheid nodig is om alle woningen van Nederland te verduurzamen en van het aardgas af te helpen. Daarom is een goed netwerk van belang om kennis en ervaring uit te wisselen.

Ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen

Nederland heeft noodzakelijke maar ook ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen. Bestaande woningen op grote schaal isoleren, ventileren, voorzien van zonnepanelen en een duurzame warmtebron. Daarbij komt nog het voorzien van een andere netaansluiting. Dat is niet alleen veel maar ook zeer gespecialiseerd werk. Hiervoor hebben we technische vakmensen nodig. Echter, op dit moment is er landelijk een enorm tekort aan technici. Daarom moeten we meer mensen aantrekken en opleiden, specifiek voor de energietransitie. Daarnaast is het van belang slimme werkwijzen te ontwikkelen waarmee we het ketenproces kunnen optimaliseren en om innovaties te bedenken die arbeidsbesparend werken.

Een netwerk om kennis te halen en te brengen

Een positieve kant van de huidige corona-crisis is dat bij urgentie veel creativiteit ontstaat om vraagstukken op te lossen. Bij Mensen Maken de Transitie maken wij graag gebruik van dit soort creatieve energie. Hiermee kunnen we het verduurzamingsproces van onze gebouwde omgeving slimmer en goedkoper maken. We zijn daartoe continu in gesprek met organisaties in de uitvoer van de energietransitie, onderwijsorganisaties, het Programma Aardgasvrije Wijken en Energietransitie Livinglabs.

“Samenwerken en in creatieve oplossingen denken, is noodzakelijk bij het realiseren van de energietransitie.”

Mensen Maken de Transitie is continu in gesprek met alle betrokken partijen om te kijken hoe we kennis die is opgedaan, goed kunnen delen en toegankelijk kunnen maken voor ándere projecten. Immers, alleen wanneer we met elkaar kennis delen, zullen we de versnelling kunnen realiseren die noodzakelijk is om de enorme opgave die er ligt met de beperkte capaciteit te realiseren. Kortom, Samen Slim Aanpakken dus!

Geplaatst door

Geplaatst door