• Nieuws
  • Mensen maken de transitie
  • 13 apr 2023

Tweede live bijeenkomst Webbers staat stil bij Webberidentiteit

Op dinsdag 11 april werd de tweede landelijke bijeenkomst voor Webbers georganiseerd. Onze nieuwe partner DuurzaamDoor bracht het thema van deze bijeenkomst in: ‘de modderige praktijk’.

Maar liefst 25 professionals uit verschillende organisaties stonden stil bij de identiteit van de Webber. Vanuit de vraag wie ze willen zijn werd er een brug geslagen naar waar dat spannend is ‘in de modderige praktijk’. Onder leiding van Manon Ruijters en Bob Houtkamp werden kritische situaties besproken waar je als Webber het verschil kan maken door een interventie te plegen vanuit vakmensschap. Manon vanuit haar kennis als lector aan de Aeres Hogeschool Wageningen waar ze onderzoek doet naar professionele identiteit en organisatieontwikkeling en Bob vanuit zijn adviseursrol bij Organiseren met Aandacht.

Maar wat is nou eigenlijk een Webber?

Webbers zijn professionals die een overkoepelende lange-termijn visie hebben waardoor zij kansen zien en als eerste tegen uitdagingen aanlopen. Daardoor spelen Webbers een belangrijke rol in het signaleren van leerpunten in de uitvoering van de energietransitie in de gebouwde omgeving. Samen met onze partner TKI Urban Energy zijn we in november 2020 een Webber-community gestart – een plek waar ervaringen gedeeld kunnen worden. Het motto is: samen werken, samen leren, samen innoveren.

De Webber community wordt naast MMT ondersteund door verschillende partners: uptempo! van TKI Urban Energy, de Topsectorenergie Human Captial Agenda en DuurzaamDoor.

Wil je meer weten over Webbers? Check onze serie, genaamd ‘Webber van de Week’, waarin verschillende Webbers over hun werk vertellen of neem contact op met onze themahouder Ketensamenwerking Serena Scholte.

Geplaatst door

Geplaatst door

Marlies van Exter

Communicatieadviseur