• Nieuws
  • Ketensamenwerking
  • 02 mrt 2021

Samen slim aanpakken

De hoeveelheid werk die als gevolg van het Klimaatakkoord in de gebouwde omgeving op ons afkomt is groot. Om de doelstellingen te halen én de werkzaamheden betaalbaar te houden, hebben we naast meer mensen in het technische werkveld en slimme oplossingen ook goede samenwerking in de keten nodig.

Ketensamenwerking, ecosytemen, LEAN werkwijzen?

Het verduurzamen van woningen vraagt veel van bewoners en huiseigenaren. Hoe je het ook went of keert, een bepaalde mate van overlast zal er altijd zijn. Er wordt immers in je woning én in de straat gewerkt. Hoe sneller het werk af is, hoe minder mensen er in een woning bezig zullen zijn en natuurlijk, hoe beter de kwaliteit en het comfort van het huis, hoe groter de acceptatiegraad van de transitie. Het afstemmen van de processen en activiteiten tussen gemeenten, woningbouw corporaties en die de installateur, de infra- en bouwaannemer én de netbeheerders moeten uitvoeren is van het grootste belang. Hoe beter afspraken aan de voorkant, hoe sneller de uitvoering zal gaan. Maar als er dan daadwerkelijk wordt begonnen dan geldt: hoe minder wachttijd tussen activiteiten, hoe minder overlast. En als gevolg: lagere kosten.

Ketenpartners zullen met elkaar moeten ontdekken op welke wijze zij het beste kunnen samenwerken. Welke organisatievormen vraagt dat? Welk type contract vorm? Wat vraagt die voor het leren over die samenwerking? Voor alle nieuwe proposities voor verwarmen (all-electric, synthetisch gas, warmtepompen en hoog- en dan wel laag temperatuurverwarming) zullen we met een nieuwe bril naar de bestaande (samenwerkings-) processen moeten kijken. Wie kan het werk het beste doen en op welk moment?! Maar ook; welke (digitale) ondersteuning is er nodig om het werk met elkaar efficiënt te kunnen doen? We zullen heel concreet in de praktijk de leerlessen op halen.

“Het wordt pas echt winst als we lessen op landelijke schaal delen en ervaringen blijven uitwisselen.”

Praktijklessen delen

Living Labs spelen een sleutelrol in het uitwisselen van lessen in de praktijk en ondersteunen van horizontale netwerken tussen onderwijs, bedrijven, gemeentes, bewoners en corporaties. Ons doel is om iedere wijkaanpak te verbinden aan een (bestaand of nieuw) Living Lab zodat een sterk landelijk netwerk ontstaat en de slimme lessen over ketenoptimalisatie gedeeld worden.

Geplaatst door

Geplaatst door

Serena Scholte

Themahouder Ketensamenwerking