• Nieuws
  • Mensen maken de transitie
  • 18 mrt 2022

MMT verzorgt deelsessie op Congres Aardgasvrije Wijken

Op 10 maart 2022 vond in Nieuwegein het derde Congres Aardgasvrije Wijken plaats. Het was een hybride bijeenkomst, met ruim 400 deelnemers ter plaatse en zo’n 500 mensen die online aansloten. Mensen Maken de Transitie mocht er een deelsessie invullen met onze voorzitter Martha van den Hengel als gespreksleider.

Van den Hengel noemt het aantal technici dat Nederland tekortkomt voor de energietransitie: tussen de 100.000 en 130.000. “Er zijn technologische innovaties nodig, zodat minder mensen meer kunnen doen in dezelfde tijd. Nu is het nog zo dat er vier technici nodig zijn om elektrisch koken mogelijk te maken in een woonhuis. Dat helpt niet als er zo’n tekort is aan vakmensen.”

MULTIDISCIPLINAIR SAMENWERKEN EN CULTUURDOORBRAAK

Themahouder Ketensamenwerking Serena Scholte vraagt aan panellid Johan Duut van het Groningse Nieuwborgen.net, hoe hij omgaat met het tekort aan technici. Duut pleit voor systeemverandering. “Het belastingtarief voor groen gas is hetzelfde als dat voor aardgas. Dat zou anders moeten.” Om het aardgasvrij maken van huizen aantrekkelijker te maken voor aannemers denkt hij aan collectief particulier opdrachtgeverschap. “Dan kun je de vragen bundelen en meer massa maken.” Volgens hem is de grootste winst te behalen in efficiënt samenwerken.

In een poll kunnen de deelnemers van de deelsessie aangeven wat zij denken dat nodig is om verandering teweeg te brengen. De meeste stemmen zijn voor ‘multidisciplinair samenwerken’, maar ook ‘cultuurdoorbraak’ scoort hoog.

VOORDEEL DOEN MET OPGEDANE KENNIS

Panellid Alco Liest is programmamanager duurzaamheid bij bouworganisatie Van Wijnen. Hij pleit voor experimenteerruimte. “We zijn actief in de proeftuinen in Nagele en Heerenveen en fungeren daar als partner van de wijkcoöperatie. Per woningtype hebben we een analyse gedaan en een keuzemenu opgesteld. Als bouworganisatie leren wij daar ook van. Het is niet vanzelfsprekend dat wij het werk ook gaan uitvoeren, dat kunnen ook andere partijen zijn. Maar wij doen wel ons voordeel met de opgedane kennis.”

TEKORT GESCHOOLDE DOCENTEN

Vanuit de zaal klinkt een zorgpunt: “Veel technici-in-opleiding stoppen halverwege omdat ze het te zwaar vinden. Die grote uitstroom is een probleem.” De panelleden delen die zorg. Van den Hengel: “Op alle fronten zijn er tekorten aan technici, zowel in het MBO als het HBO en WO. We moeten daar meer aandacht aan besteden.”

Uit de zaal klinkt nog een aanvulling van een opleidingsmanager in het HBO: “Het aantal studenten is bij ons het probleem niet. Maar ik kan geen geschoolde docenten vinden en dan komt er nog een vergrijzingsgolf aan.” Liest: “Ook hier is systeemverandering nodig”. En, zo concluderen de sprekers: het beloningssysteem moet wellicht helemaal anders.

Geplaatst door

Geplaatst door

Martha van den Hengel

Directeur Mensen Maken de Transitie