• Nieuws
  • Mensen maken de transitie
  • 02 mrt 2021

Met een klein wendbaar team stappen zetten

Op 1 oktober 2020 is het Operationele team van Mensen Maken de Transitie van start gegaan. Het Operationele team bestaat uit een voorzitter, drie thema houders en een projectmanager. Zij stellen zich graag voor! Het Operationele team wordt ondersteund door het Kernteam bestaande uit medewerker van acht verschillende organisaties.

Martha van den Hengel – voorzitter Mensen Maken de Transitie

“Uitvoerende partijen, onderzoeks- en onderwijsinstellingen: samen kunnen wij er voor zorgen dat we de klimaatdoelstellingen voor de gebouwde omgeving gaan halen. Als wij goed met elkaar leren wat er nu goed gaat, maar ook waar het knelt en dat oplossen, dan gaan we kunnen we grote stappen zetten. Daar ben ik van overtuigd. Want Mensen Maken de Transitie.

Mijn achtergrond. Gestart als accountant vanuit nieuwsgierigheid naar hoe processen en organisaties werken. Al snel de operatie ingerold. De laatste jaren was ik binnen Alliander verantwoordelijk voor de gas-en elektra aansluitingen voor Consumenten. Als voorzitter van stichting Mijn Aansluiting, heb ik met alle nutspartijen ons nieuwbouw proces onder de loep genomen en verbeterd. Die ervaring van samenwerken in een complexe omgeving neem ik mee naar Mensen Maken de Transitie.”

Henry Kasper – Themahouder Technologische Innovatie

“Mensen Maken de Transitie’. Verduurzamen is daarom naast technologisch ook maatschappelijk een van de grootste uitdagingen voor de nabije toekomst. Ik zet mijn ervaring graag in om die transitie te versnellen!

Scholingsvraagstukken, samenwerken in een politieke context en arbeidsmarkt en techniek zijn vaak terugkerende thema’s in mijn werkzame leven. Of het na gaat om het behartigen van belangen van ZZP’ers in de bouw via FNV, programmamanagement bij Techniektalent, arbeidsmarktcommunicatie voor gemeenten of duurzame inzetbaarheidsprojecten in de bouw en metaal. Rol en context veranderen, maar de inhoud blijft”

Serena Scholte – Themahouder Ketensamenwerking

“Verduurzamen heeft mijn hart. De grootste versnelling is te maken in de organisatorische en daarmee menselijke component. Hoe organiseren we de grote verbouwing van Nederland? Hoe leren we van elkaar? Ik kijk er bijzonder naar uit om concreet aan de slag te gaan met de benodigde versnelling.

In 2005 ben ik als zelfstandig ondernemer gestart met het vormgeven van leer- en leiderschapstrajecten, voornamelijk in de bouw- en vastgoedsector. Een van de trajecten die in die tijd is gestart en nog steeds loopt is Baanbrekers in de Bouw. Recent heb ik onderzoek uitgevoerd voor TKI Urban Energy waarin drie oprichters van Learning Communities zijn gevolgd. Ik werk op dit moment ook bij de Renovatieversneller, waar ik het kennis- en leerprogramma mede vormgeef voor de komende zes jaar”.

Zeb Bergsma, Themahouder Meer Technici

“1,5 miljoen verduurzaamde woningen in 2030; dat is de afspraak in het klimaatakkoord. De beschikbaarheid van voldoende (technisch) personeel lijkt daarbij een van de grootste uitdagingen te worden. Tegelijkertijd creëert het ook veel banen en biedt het de mogelijkheid voor mensen uit andere sectoren of voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om in de energietransitie aan de slag te gaan. Dit vraagt om een goede afstemming tussen vraag & aanbod voor klimaatbanen en opleidingen voor vakmensen.”

Als adviseur arbeidsmarkt & onderwijs houdt ik mij bezig met programma’s en projecten die zorgen voor voldoende mensen in tekortsectoren. Met als doel; een sterke en veerkrachtige economie, waarin iedereen mee doet en zich optimaal kan ontwikkelen. De laatste jaren leg ik mij daarbij specifiek toe op het oplossen van onderwijs- en arbeidsmarktvraagstukken voor publiek-private samenwerkingsverbanden.

Lindy Nowee – Projectmanager

“Gestart bij netbeheerder Alliander waarbij ik in mijn aller eerste sollicitatie gesprek nu terugkijkend alleen maar herhaalde: “ik wil graag iets bijdragen aan de maatschappelijke opgave” – is dit zoveel jaren later nog steeds mijn drijfveer. Ik zie het als een voorrecht mee te mogen werken aan zo iets relevants als de energietransitie.

Met een achtergrond in proces- en projectmanagement ben ik als een vis in het water als er georganiseerd, gefaciliteerd of gestructureerd moet worden. Hebben we iets nog nooit gedaan? Ik krijg er energie van! Daarnaast neem ik het team mee in onze agile manier van werken en zorg dat we in contact blijven met onze stakeholder.”

Geplaatst door

Geplaatst door

Martha van den Hengel

Voorzitter Mensen Maken de Transitie