• Nieuws
  • Technologische innovatie
  • 02 mrt 2021

Leren door te doen

De energietransitie realiseren? Daarin slagen we alleen door samen te leren door het te doen. Met Mensen Maken de Transitie gaan we de wijk in, halen we knelpunten op en zorgen we dat waardevolle praktijkervaring en mooie oplossingen landelijk gedeeld worden. Bovendien leggen wij de verbinding tussen opleidingen en onderzoek. Zo zorgen we ervoor dat scholing en technologische innovaties aansluiten op de behoefte uit de praktijk.

Sneller van innovatie-idee naar de praktijk

Onderwijs- en kennisinstellingen vormen een bron van nieuwe energie. Contact met deze instellingen geeft ons mooi inzicht in wat er zoal ontwikkeld wordt aan producten en productie- en installatie-methoden, die bijdragen aan een efficiënte energietransitie. Deze ontwikkelingen en producten zijn hard nodig, gezien het beperkt aantal technische vakmensen dat beschikbaar is. Komend kwartaal gaan we verder met deze inventarisatie. Dit zal naar verwachting leiden tot een overzicht van oplossingen dat we kunnen delen met de wijken waar op dat moment energietransitie-projecten draaien. Zo vinden technologische innovaties sneller de weg naar de praktijk en worden projecten zo efficiënt mogelijk aangepakt.

Kennis en ervaring over verduurzaming delen

Een andere belangrijke pijler is het inventariseren van de kennis en ervaring die er al is. De afgelopen jaren zijn bij verschillende universiteiten, hogescholen, onderzoeksinstellingen en samenwerkingsverbanden waardevolle onderzoeken en programma’s uitgevoerd. Met name op het gebied van het duurzaam renoveren van woningen. Wij gaan deze kennis ophalen en delen met de wijken die aan het begin staan van het verduurzamingsproject. Op die manier hoeft niet ieder project opnieuw het wiel uit te vinden. Door van elkaar te leren door het te doen, zullen we stap voor stap beter worden. We noemen dat Samen Slim Aanpakken.

“Niet ieder voor zich het wiel uitvinden, maar kennis en ervaring uit de wijk landelijk delen.”