• Nieuws
  • Ketensamenwerking
  • 11 mrt 2021

Kan de natuur living labs helpen?

Studenten van de minor Design with Nature aan de Haagse Hogeschool gaan aan de slag voor Mensen Maken de Transitie. In februari is een groep van acht studenten gestart. Zij gaan zich verdiepen in een van de grote uitdagingen in de energietransitie: hoe kunnen de Living Labs de partijen in de uitvoering actief ondersteunen in efficiënter samen te werken? In mei zullen de studenten hun resultaat presenteren.

De acht studenten met internationale achtergronden gaan onderzoeken hoe living labs kunnen ondersteunen in het effectief samenwerken van partijen in de uitvoering van de wijkaanpak. In eerste instantie richten zij zich op twee bestaande Living Labs, namelijk in het Spijkerkwartier Arnhem waarbij de HAN betrokken is en Let’s tango in Palenstein Zoetermeer. Deze twee Living Labs worden als succesvol gezien en zijn voor de studenten dus een mooie bron aan informatie. Op basis van de inzichten werken ze aan een concept om de andere Living Labs te helpen hun positie te versterken. 

Biomimicry

De studenten gaan voor hun concept opzoek in de 3,8 miljard jaar gevulde database van de natuur, een discipline genaamd Biomimicry. In deze discipline wordt gekeken naar strategieën en mechanismen uit de natuur, om deze toe te passen in een nieuw concept. Er valt namelijk veel te leren van de natuur! Hoe communiceren bijvoorbeeld mieren, waar decentraal leiderschap de boventoon voert? Wat kunnen we leren van het verspreiden van zaden als het gaat over het verspreiden van geleerde lessen? 

“Er valt veel te leren van de natuur.”

In de minor Design with Nature gaan studenten met verschillende achtergronden aan het werk in interdisciplinaire teams met communicatie achtergrond, design en engineers. In mei zullen de studenten hun resultaat presenteren.

Geplaatst door

Geplaatst door

Serena Scholte

Themahouder Ketensamenwerking