• Nieuws
  • Mensen maken de transitie
  • 17 apr 2019

Intentieovereenkomst Mensen Maken de Transitie getekend

Meer dan twintig landelijke partijen uit bedrijfsleven, overheid, onderwijs en vakbonden gaan samenwerken om te zorgen dat er genoeg vakkrachten zijn voor de verduurzaming van woonwijken. Deze samenwerking moet ook leiden tot technologische vernieuwing, een steeds slimmere aanpak en duurzaam werk. Hiervoor tekenden zij woensdag 17 april 2019 de intentieverklaring ‘Mensen maken de transitie’.

De partijen, waaronder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bouwend Nederland, Techniek Nederland, Netbeheer Nederland, MBO-raad, Vereniging Hogescholen, 4 TU Bouw en FNV. Zij gaan gezamenlijk zorgen dat niet elke wijk die verduurzaamt het wiel opnieuw uitvindt. Zij gaan ervaringen delen op technologisch, organisatorisch en sociaal vlak.

Ervaringen delen

De partijen gaan zorgen dat niet elke wijk die verduurzaamt het wiel opnieuw uitvindt. Zij gaan ervaringen delen op technologisch, organisatorisch en sociaal vlak. Onderwijs en onderzoek worden nauw betrekken en krijgen een actieve rol bij praktische projecten in de wijken. Dit leidt tot de zogenoemde lerende wijkgerichte aanpak.

Lees de intentieverklaring

Ontwikkelen, samenwerken, mobiliteit

De samenwerking richt zich op een aantal punten. Werkgeverspartijen willen nieuwe vakkrachten aantrekken, onder meer via baan- en werkgaranties voor mbo-studenten, stageplekken, onderwijs op maat en het betrekken van mensen met een afstand naar werk. Werkgevers, vakbonden en andere partijen kijken bovendien samen hoe ze het werk in wijken goed kunnen organiseren en wat dat betekent voor innovatie, werkprocessen en vaardigheden van mensen.

“Arbeidsmarkt en scholing bepalen het tempo van de verduurzaming. Met deze samenwerking houden we de vaart erin. Het biedt volop kansen voor een duurzame toekomst, betaalbare transitie en een innovatieve economie waar iedereen in meedoet.”

– Mariëtte Hamer voorzitter SER

Geplaatst door

Geplaatst door

Martha van den Hengel

Voorzitter Mensen Maken de Transitie