• Nieuws
  • Mensen maken de transitie
  • 02 dec 2020

Landelijk samenwerkingsprogramma moet verduurzaming huizen versnellen

Techniekbedrijven, onderwijsinstellingen en vakbond FNV hopen met een nieuw leer- en innovatieprogramma de verduurzaming van woningen te kunnen versnellen. Het initiatief Mensen Maken de Transitie moet leiden tot een betere ketensamenwerking, slimmere productieprocessen en betere scholing.

Het programma is deze woensdag van start gegaan op initiatief van zeven partijen: het gaat om de brancheorganisaties Techniek Nederland (installatiebranche), Bouwend Nederland (bouw) en Netbeheer Nederland, de onderwijsorganisaties MBO Raad, Vereniging Hogescholen en 4TU (de vier technische universiteiten) en vakbond FNV. Zij krijgen ondersteuning van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het idee is dat bedrijven en medewerkers in heel Nederland kunnen leren van elkaars successen en fouten; learning by doing. Daarnaast moet het programma bijdragen aan het verminderen van het schreeuwende tekort aan technici. Dat kan onder meer door een betere samenwerking tussen de verschillende partijen in de keten. Maar ook door het onderwijs en onderzoek beter te laten aansluiten op de praktijk en door werknemers sneller te laten doorstromen van sectoren waar geen werk is naar bedrijven die zich bezig houden met het verduurzamen van woningen. Als voorbeeld voor een betere ketensamenwerking noemt Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, een huishouden dat overstapt van aardgas naar elektra. “Als je dat doet, dan zul je je gasfornuis moeten inruilen voor een inductiekookplaat. Daarvoor heb je nu twee monteurs nodig, een van een installatiebedrijf en een van een netbeheerder.”

De vrijblijvendheid voorbij 

Concreet komt er een projectbureau met vijf medewerkers, onder leiding van Martha van den Hengel van netwerkbedrijf Alliander. De kosten hiervan komen voor rekening van de drie brancheorganisaties en het ministerie. Het bureau zal onder meer een website in de lucht houden om voorbeelden en kennis uit de praktijk te delen. Het initiatief bouwt voort op een intentieverklaring die is uitgebracht door de Sociaal-Economische Raad in april 2019, ondertekend door ruim twintig partijen. Die verklaring had ook al de naam Mensen Maken de Transitie.

Terpstra: “Daar zijn destijds veel mooie woorden over gesproken, maar uiteindelijk wilden we met deze zeven partijen de vrijblijvendheid voorbij. Dus hebben wij het voortouw genomen en de funding voor onze rekening genomen.” Hij benadrukt dat het daarmee geen exclusief initiatief is geworden, maar dat ook andere partijen van harte welkom zijn om samen te werken. “Graag zelfs, dat helpt alleen maar de versnelling van de energietransitie.”

“Het mooie is: er is geen sprake is van broodnijd, want de taart is meer dan groot genoeg voor iedereen.”

Niet het eerste initiatief

Mensen Maken de Transitie is niet het eerste initiatief dat samenwerking rond de energietransitie moet bevorderen. Zo kent het Programma Aardgasvrije Wijken een Kennis- en Leerprogramma, waarin de 355 Nederlandse gemeenten kunnen leren van elkaars successen en fouten.

“Natuurlijk leggen we de verbinding met dit soort initiatieven”, zegt Terpstra. Toch is dit programma anders, benadrukt hij. Ten eerste omdat het een initiatief is van “de uitvoerders van de energietransitie in de gebouwde omgeving” en niet van “partijen om ons heen”. Daarnaast is de hele keten erbij betrokken, wat cruciaal is om tot een goede ketensamenwerking te komen.

Lees meer

Geplaatst door

Geplaatst door

Martha van den Hengel

Voorzitter Mensen Maken de Transitie