• Nieuws
  • Mensen maken de transitie
  • 05 apr 2022

Bouwend NL: Waarom moeilijk doen als het samen slimmer kan

‘Waarom moeilijk doen als het samen slimmer kan’. Die tegeltjeswijsheid van Loesje is ook van toepassing op het behalen van de klimaatdoelen voor de gebouwde omgeving. In het samenwerkingsverband Mensen Maken de Transitie zetten 22 partijen, waaronder Bouwend Nederland, zich sinds eind 2020 in voor het versnellen van de uitvoering van de energietransitie in de gebouwde omgeving. Tijd voor een update met Bouwend Nederland beleidsadviseur duurzaamheid Edgar van Niekerk, want voor je het weet is het 2030.

Samenwerkingsverband Mensen Maken de Transitie (MMT) richt zich sinds 2019 op bouwbedrijven, kennis, en onderwijsinstellingen, installateurs, onderhoudsbedrijven en netbeheerders die de verduurzaming van bestaande woningen uitvoeren. “Er is een aantal randvoorwaarden om de klimaatdoelstellingen te realiseren”, zegt Bouwend Nederland beleidsadviseur duurzaamheid Edgar van Niekerk. “MMT agendeert knelpunten en biedt oplossingen voor meer instroom, ketensamenwerking en technologische innovaties”.

Vacatures
Uit de UWV-publicatie Klimaatbanen in de gebouwde omgeving blijken alleen al 46.000 vacatures in Q3/2021 voor het verduurzamen van 1,5 miljoen huizen in 2030. EIB rekent voor de komende drie jaar met een tekort van 83.000 vaklieden. “De instroom moet echt op dikte komen”, aldus Van Niekerk. “Daarnaast vraagt de uitvoer om specifieke vaardigheden voor nieuwe technieken als warmtepompen, verzwaring van elektriciteitsaansluitingen en het aanleggen van warmtenetten. Voor deze green skills kunnen nieuwe maatwerkopleidingen en voorschakeltrajecten goed werken, net als gelijktijdige samenwerking tussen meerdere disciplines. Afstemming tussen praktijk en opleiding is onontbeerlijk”.

“De transitie, die maken we samen”

Taakgerichte opleiding
MMT is een ambitieus leer- en innovatieprogramma om vakkrachten beter toe te rusten op wat bedrijven in de praktijk nodig hebben. “We richten ons op taakgerichte opleidingen voor o.a. monteurs warmtenetten, isolatie en ventileren, zonnepanelen en energieprestatie-adviseurs”. Uiteindelijk doel is het beroepsonderwijs sneller en beter aan te laten sluiten op de praktijkbehoefte, onder andere door middel van deelcertificaten van taakgerichte mbo-opleidingen. “We werken aan specifieke monteursopleidingen voor warmte en laadpalen en regionale opleidingsplaatsen in bijvoorbeeld gebieden waar grootschalige aanleg van warmtenetten staan gepland. Het nieuwe regeerakkoord ondersteunt dat nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheid hierbij het verschil moeten maken”.

PAW
Voor het aardgasvrij maken van woningen wordt in het Rijksprogramma Aardgasvrije Wijken (PAW) geleerd hoe deze wijkaanpak te organiseren. “Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC) en wij werken samen aan een landelijk dekkend leer- en innovatienetwerk ShareBouw & Techniek. Met TKI Urban Energy is een Webber-community ontwikkeld waarin sleutelfiguren in de gebouwde omgeving samenwerken, leren en innoveren om de transitie te helpen versnellen. De bouw kan de komende jaren heel veel werk verzetten. Maar alleen als sector en overheid snel uitvoeringscapaciteit opbouwen door verbetering van het arbeidsmarkt- en opleidingsbeleid. Gelukkig ziet het nieuwe kabinet ook dat de transitie alleen gezamenlijk is te maken.”

Geplaatst door

Geplaatst door

Lindy Nowee

Projectmanager