06 jul 2023
  • Agenda
  • Mensen maken de transitie

Webinar milieuprestaties en circulariteit van warmtenetten

Op donderdag 6 juli van 15:00 tot 16:30 uur online

Op donderdag 6 juli vindt de webinar milieuprestaties en circulariteit van warmtenetten plaats.

Wat zijn de milieuprestaties van MT-, LT- en ZLT warmtenetten? Hoe verschillen die van elkaar? Hoe verhouden 1,000 decentrale individuele warmtepompen zich tot enkele grote centrale warmtepompen? Wat is de impact van de gebruikte materialen bij het aanleggen van warmtenetten? En hoe kunnen de prestaties van verschillende warmtenetconfiguraties gestandaardiseerd met elkaar worden vergeleken?

Op donderdag 6 juli worden deze vragen door onderzoekers van LBP|SIGHT en Deltares tijdens een webinar beantwoord. Deltares licht kort nog het eerder gemaakte overzicht van warmtenettenconfiguraties toe, waarna LBP|SIGHT de resultaten van een LCA-onderzoek naar de milieuprestaties van verschillende warmtenetconfiguraties presenteert. Beide studies zijn in opdracht van TKI Urban Energy, het Expertise Centrum Warmte, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat uitgevoerd.

Dit webinar is interessant voor iedereen die zich met de ontwikkeling, toepassing en beleid van warmtenetten bezighoudt.

Voor meer informatie en aanmelden, check de website.

Geplaatst door

Geplaatst door

Marlies van Exter

Communicatieadviseur